VšĮ PAGALBOS IR INFORMACIJOS ŠEIMAI TARNYBA

Viršuliškių g. 34-10A, 05110 Vilnius
kodas 301790792
tel. 8 616 13 658
el. p. pagalba.seimai@lspzgb.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
A/s Nr. LT 117044060007692970, AB SEB bankas, kodas 70440

 Tarnybos administracija:

Tarnybos direktorė
Vilma Kunsmonaitė
8 616 13 658
pagalba.seimai@lspzgb.lt
Buhalterė
Renata Vaitukavičienė
+ 370 652 01 031
renata@lspzgb.lt
Socialinė darbuotoja
Vilma Kunsmonaitė
8 616 13 658
pagalba.seimai@lspzgb.lt

Pagrindiniai tarnybos uždaviniai:

• Organizuoti ir teikti socialines paslaugas, kurių nepakanka psichikos negalią turintiems asmenims ir jų šeimų nariams, suteikiant jiems reikalingą paramą ir pagalbą;

• Organizuoti  užimtumo paslaugas Vilniaus mieste:
• Neįgaliųjų dienos užimtumas;
• Informavimas, konsultavimas ir
atstovavimas ir kt.

• Aprūpinimas būtiniausias drabužiais,
avalyne ir kita labdara;
• Transporto organizavimas,
• Pagalba į namus;
• Psichologinės ir teisinės konsultacijos
asmeniui ir jo šeimos nariams, artimiesiems;
• „Maisto banko“ paramos pagal poreikį
organizavimas; • Asmeninio asistento paslaugos ir kt.


Tarnybos lankstukas čia


Projektas „Vilniaus miesto bendruomeninių socialinių paslaugų tinklo kūrimas ir plėtra proto ir (arba) psichikos negalią turintiems asmenims“

Vilniaus miesto savivaldybės administracija įgyvendina Projektą Nr. 08.1.1-CPVA-427 „Vilniaus miesto bendruomeninių socialinių paslaugų tinklo kūrimas ir plėtra proto ir (arba) psichikos negalią turintiems asmenims“ Nr. 08.1.1-CPVA-427-16-0009 (Toliau- Projektas), finansuojamą pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“.  Bendra projekto vertė 4890 024,94 Eur, iš jų 4491606,00 Eur Europos regioninės plėtros fondo lėšos ir 398418,94 Eur Savivaldybės biudžeto lėšos.

Pagrindinė projektu sprendžiama problema – Vilniaus regione asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią (toliau – tikslinės grupės asmenys), nėra galimybių gauti individualias pagal poreikius paslaugas ir reikiamą pagalbą, įsitraukti į bendruomenės gyvenimą ir dalyvauti jame nepatiriant socialinės atskirties. Projektu siekiama spręsti problemą, t. y. sukurti sąlygas, reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie bendruomenėje teikiamų paslaugų, kurios skatintų paslaugos gavėjų savarankiškumą ir visapusišką dalyvavimą bendruomenėje.

Projekto tikslas – sukurti sąlygas, reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie bendruomenėje teikiamų paslaugų, kurios skatintų negalią turinčių žmonių savarankiškumą ir visapusišką dalyvavimą bendruomenėje.

Projekto tikslui pasiekti pasitelkti 9 partneriai: BĮ Valakampių socialinių paslaugų namai,  BĮ Vilniaus Lakštingalos namai, Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Vilniaus Viltis“, Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“, VšĮ „Betzatos bendruomenė“, VšĮ „Pagalbos ir informacijos šeimai tarnyba“, Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija, VšĮ „Rastis“, Nijolės Genytės socialinės globos namai.

Projekto veikloms įgyvendinti bus atlikta: 6 grupinio gyvenimo namų statyba ir baldų/įrangos įsigijimas, kuriuose gyvens 60 proto negalią turinčių žmonių; 1 savarankiško gyvenimo namų statyba ir baldų/ įrangos įsigijimas, kuriuose gyvens 10 psichikos negalią turinčių žmonių; 2 apgyvendinimo apsaugoto būsto įsigijimas/ remontas ir baldų/ įrangos įsigijimas, 8 psichikos negalią turintiems asmenims; 2  dienos užimtumo centro / socialinių dirbtuvių statyba ir baldų/įrangos įsigijimas, kuriuose gyvens 40 žmonių; 2 socialinių dirbtuvių statyba ir baldų/įrangos įsigijimas 44 neįgaliems ir  1 dienos centro statyba ir baldų/įrangos įsigijimas, kur paslaugos bus teikiamos 20 asmenų.

Įgyvendinus Projekto veiklas, bus sukurta bendruomeninio apgyvendinimo ir dienos užimtumo paslaugų infrastruktūra Vilniaus regione.

Projekto partneriai: Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija ir VŠĮ Pagalbos ir informacijos šeimai tarnyba.

——————————————————————————————————————————————————-

Tarnybos užimtumo veiklų akimirkos:

   

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  DSC_0138

CIMG5310 CIMG5743  CIMG5730             CIMG5776  

   

    

Jeigu nori būt laimingas

Laimę nešk kitiems,

Nes ta laimė paslaptingai

Grįžta mums patiems