VšĮ Pagalbos ir informacijos šeimai tarnybos  tikslas – teikti užimtumo ir asmeninio asistento paslaugas psichikos neįgaliesiems, siekiant suteikti galimybę neįgaliesiems pasiekti optimalų savarankiško funkcionavimo lygį bendruomenėje bei naujų įgūdžių įsisavinimą, ugdymą ir palaikymą

Psichikos sveikata laikoma svarbiausia XXI a. visuomenės sveikatos sritimi. Dėl psichikos sutrikimų didėja sergamumas, neįgalumas, savižudybių skaičius, laikinas ir pastovus nedarbingumas, daugėja nelaimingų atsitikimų.
Valstybinio psichikos sveikatos centro (VPSC) duomenimis, psichikos ir elgesio sutrikimų turinčių asmenų skaičius paskutiniais metais augo, Lietuvoje 2014 m. buvo 3481,1/100 000 gyv., Vilniuje – 2830,7/100 000 gyv.

VšĮ Pagalbos ir informacijos šeimai tarnyba eilę metų vykdo vykdo Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektą. Šio projekto tikslinė grupė yra suaugę psichikos negalios asmenys nuo 18 m. Potencialus paslaugų gavėjų skaičius 330 neįgalių asmenų gyvenančių Vilniaus mieste. Dauguma psichikos sutrikimų turinčių asmenų yra nepasitikintys savimi, nemaža dalis stokoja bendravimo, kasdienės veiklos gūdžių, negali dirbti, daugumai jų reikalinga asistento pagalba namuose, todėl svarbu pažįstamoje aplinkoje sudaryti sąlygas savarankiškumo, bendravimo, darbinių įgūdžių ugdymui, psichologinės pagalbos prieinamumui, dalyvavimui visuomeniniame kultūriniame gyvenime. Šiuo atveju Vilniaus miesto savivaldybė tik iš dalies patenkina užimtumo ir pagalbos namuose poreikius asmenims sergantiems psichikos sutrikimais. VšĮ Pagalbos ir informacijos šeimai tarnyba siekia, kad teikiamos paslaugos psichikos neįgaliesiems būtų kuo efektyvesnės ir kokybiškesnės ir pasiektų kuo daugiau šių neįgaliųjų ir jų šeimų narių, bendradarbiauja ir koordinuoja neįgaliųjų užimtumą asociacijos įsteigtuose 5 neįgaliųjų užimtumo kambariuose Vilniaus mieste prie Psichikos sveikatos centrų. (toliau – PSC). Nepakankamai psichikos neįgaliųjų užimtumo problemai Vilniaus mieste spręsti 2008 m. Tarnyboje buvo pradėtos organizuoti ir teikti neįgaliųjų užimtumo paslaugos.
Pagal atliktus 2016 m. poreikio įvertinimo apklausos duomenis Tarnyboje organizuojama ir vykdoma veikla pasiteisino, tad ir 2017 m. tęsime pradėtą veiklą. Tarnyboje ir 5 Vilniaus miesto užimtumo kambariuose, įkurtuose prie PSC, bus vykdomos tęstinės neįgaliųjų dienos užimtumo, asmeninio asistento, užimtumo įvairiuose amatų būreliuose, bei meninio gebėjimo lavinimo paslaugos. Planuojamos projekto veiklos padės sustiprinti psichikos neįgaliųjų ir jų šeimos narių emocinę, psichologinę bei psichinę būseną ir suteiks galimybę neįgaliesiems pasiekti optimalų savarankiško funkcionavimo lygį bendruomenėje bei naujų įgūdžių įsisavinimą ir palaikymą. Prioritetas skirtas psichologinės pagalbos teikimui, asmeninio asistento paslaugoms ir savanoriškos veiklos organizavimui. Psichologinė pagalba apima tiek psichologinę, tiek socialinę paramą. Tai pirmas žingsnis ir pagrindinė pagalba krizę patyrusiam žmogui, o esant poreikiui, labai svarbus tęstinis kompleksinių psichikos sveikatos bei socialinių paslaugų suteikimas. Savanoriškos veiklos skatinimas yra itin svarbus vykdant įvairias socialines veiklas.
Neįgaliųjų dienos užimtumo paslaugų metu neįgalieji išmoks analizuoti, vertinti, planuoti galimus pokyčius gyvenime, įgis pozityvaus bendravimo žinių, pasitikėjimo savimi ir praktinių įgūdžių higienoje, gaminant maistą ir tvarkantis savo namuose.
Asmeninio asistento pagalbos paslaugų metu neįgalieji turės galimybę labiau įsitraukti į užimtumo veiklas, išmoks spręsti buityje kylančias problemas.
Užimtumo įvairiuose būreliuose ir klubuose veiklų metu neįgalieji įgis motyvaciją stiprinti savo motoriką, gaminti įvairius rankdarbius ir įsigyti darbinių įgūdžių.
Meninių gebėjimų lavinimo būreliuose turės galimybę įgyti meninių ir kūrybinių įgūdžių, didinti saviraiškos potencialą.

IMG_0911-400 CIMG6008CIMG6021 CIMG6047 CIMG6053 CIMG6186 CIMG4517  CIMG4566 DSC_0138 DSC_0039 CIMG6141 CIMG6184 CIMG5713 CIMG5273 CIMG5310 CIMG5743 DSC_0138 CIMG5730    CIMG6358 CIMG6361 CIMG5585 CIMG5531 CIMG5537 CIMG5776 CIMG5721 CIMG4857