2022 m. veiklos ataskaita

2022 m. finansinė ataskaita

2021 m. finansine atskaita

2021 m. veiklos ataskaita

2020 m. finansinė ataskaita

2020 m. veiklos ataskaita

2019 m. finansinė ir veiklos rezultatų ataskaita

2018 m. finansinė ir veiklos rezultatų ataskaita

2017 m. finansinė ir veiklos rezultatų ataskaita

APRAŠOMOJO POBŪDŽIO ATASKAITOS APIE NEĮGALIŲJŲ ASOCIACIJŲ VEIKLOS RĖMIMO PROJEKTO ĮGYVENDINIMĄ:

2018 metai

2017 metai

——————————————————————————————————————————

Savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo stovyklos 

DALYVIŲ ATRANKOS KRITERIJAI