APIE MUS

Asociacija Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija (toliau – Bendrija) įkurta 1997 m. yra pagrindinė skėtinė nevyriausybinio sektoriaus organizacija, vienijanti psichikos negalią turinčius asmenis, jų šeimas ir bendruomenes visoje Lietuvoje. Pagrindinis Bendrijos tikslas – atstovauti asmenis, turinčius psichikos negalią, siekti kokybiško gydymo ir pilnaverčio gyvenimo, plečiant psichosocialinės reabilitacijos, užimtumo, teisinės pagalbos bei nestacionarios globos paslaugas bendruomenėje.
Nuo įsikūrimo pradžios Bendrija, įgyvendindama savo tikslus ir atsižvelgdama į tikslinės grupės specifiką (psichikos negalią turinčių asmenų – paslaugų poreikį, stigmatizacijos reiškinius visuomenėje, teisinį reglamentavimą bei tarptautinių organizacijų rekomendacijas), intensyviai rėmė ir skatino bendruomeninių paslaugų plėtrą, gynė ir atstovavo neįgaliųjų teises ir interesus savivaldos ir valstybės institucijose, vykdė informacines, edukacines ir kultūrines kampanijas, siekiant mažinti neįgaliųjų ar jų artimųjų socialinę atskirtį ir sudarant lygias galimybes dalyvauti visuomeniniame gyvenime. Šiais metai Bendrija pažymi savo įsikūrimo ir veiklos 20 – metį.
Šiuo metu Bendrijos veikloje dalyvauja per 3000 psichikos negalią turinčių asmenų ir jų artimųjų, Bendrijos veikla vykdoma 40 savivaldybių, įsteigti 37 Bendrijos skyriai (asocijuoti nariai), nuo 2000 m. tikslinei grupei sukurtas ir veikia užimtumo kambarių tinklas prie Psichikos sveikatos centrų, kurių veiklą koordinuoja Bendrijos įsteigta VšĮ Pagalbos ir informacijos šeimai tarnyba. Nuo 2014 m. atsižvelgiant į asmenų turinčių psichikos sutrikimų poreikius Vilniaus mieste įkurtas Neįgaliųjų edukacinis centras.

MŪSŲ MISIJA

Inicijuoti ir kurti Lietuvos Respublikoje modernią psichikos sveikatos priežiūros sistemą, kuri padėtų veiksmingai ir racionaliai, vadovaujantis šiuolaikinėmis mokslo žiniomis, vertybėmis ir įstatymais, teikti visapusišką pagalbą psichikos ir elgesio sutrikimų turintiems asmenims bei jų šeimos nariams, siekiant mažinti neįgaliųjų ar jų artimųjų socialinę atskirtį, sudarant sąlygas ir lygias galimybes dalyvauti visuomeniniame gyvenime.

UŽDAVINIAI

– bendrauti ir bendradarbiauti su visuomeninėmis ir valstybinėmis institucijomis sprendžiant neįgalių asmenų aprūpinimo medikamentais, gydymo, psichologines, socialines, adaptacijos problemas;
– dalyvauti ir bendradarbiauti su savivaldos institucijomis steigiant naujas reabilitacijos įstaigas asmenims su psichikos negalia;
– kurti ir vykdyti socialines programas pagal neįgaliųjų poreikius, interesus ir galimybes;
– teikti pasiūlymus Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei bei kitoms valstybės ir savivaldybės institucijoms rengiant ir priimant naujus, keičiant ar papildant jau priimtus teisės aktus, susijusius su psichikos negalią turinčių asmenų interesais;
– organizuoti kultūros, švietimo, poilsio, sporto, sveikatos, savarankiškumo ugdymo bei kitus renginius;
– palaikyti ryšius su tarptautinėmis bei kitų šalių organizacijomis, susijusiomis su asmenimis, turinčiais psichikos negalią;
– teikti mokymo ir konsultavimo paslaugas neįgaliesiems, jų artimiesiems ir specialistams, teikiantiems paslaugas ar kitaip susijusiems su neįgaliaisiais;
– skleisti informaciją per spaudą, radiją, televiziją, internetą;
– organizuoti seminarus, pasitarimus, konferencijas, kursus;
– koordinuoti Bendrijos narių veiklą;
– analizuoti su Bendrijos veikla susijusią informaciją.

Siekdama įgyvendinti savo tikslus Bendrija gali vykdyti šias veiklas:
– sveikatos priežiūra ir socialinis darbas;
– bendruomenei teikiamų paslaugų užtikrinimas;
– švietimas;
– leidyba;
– gamybinė veikla;
– sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla.

BENDRIJOS NARIAI:

1. Akmenės rajono sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija
2. Biržų rajono sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija
3. Elektrėnų savivaldybės žmonių bendrija „Spindulys“
4. Joniškio rajono sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija
5. Kauno klubas „Likimo draugai“
6. Kauno klubas „Centras“
7. Kauno šeimų, kuriose yra psichikos ligonių, bendrija „Prošvaistė“
8. Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos Kaišiadorių skyrius
9. Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos Kelmės skyrius
10. Kėdainių rajono sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija
11. Klaipėdos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija
12. Mažeikių sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija „Gyvenimo spalvos“
13. Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos Pakruojo skyrius
14. Palangos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija
15. Bendrija „Šviesos spindulys“
16. Bendrija „Vilties linija“
17. Pasvalio krašto klubas „Užjausk draugą“
18. Plungės sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija „Mūsų atžala“
19. Prienų rajono sergančiųjų psichinėmis ligomis klubas „Padėk sau ir kitiems“
20. Šiluvos neįgaliųjų globos bendrija
21. Žmonių su psichikos negalia klubas „Langas“
22. Šakių rajono sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija
23. Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos Šalčininkų skyrius
24. Asmenų su psichine negalia klubas „Dvasinė šiluma“
25. Šilalės sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija
26. Žmonių su sielos negalia klubas „Sielos paguoda“
27. Širvintų rajono žmonių bendrija „Lemties bičiuliai“
28. Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos Tauragės filialas
29. Telšių sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija
30. Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos Utenos skyrius
31. Ukmergės savivaldybės žmonių bendrija „Lemtis“
32. Vilkaviškio sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija
33. Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos Jurbarko skyrius
34. Vilniaus miesto bendrija ,,Spindulys‘‘
35. VO „Kūlgrindos klubas“
36. Žemaitijos psichikos negalią turinčių žmonių klubas „Telšių atjauta“
37. VšĮ Pagalbos ir informacijos šeimai tarnyba

VšĮ Pagalbos ir informacijos šeimai tarnybos
užimtumo kambariai:
1. Centro užimtumo kambarys
2. Karoliniškių užimtumo kambarys
3. Naujininkų užimtumo kambarys
4. Naujamiesčio užimtumo kambarys
5. Radviliškio užimtumo kambarys
6. Kuršėnų užimtumo kambarys
7. Zarasų užimtumo kambarys
8. Anykščių užimtumo kambarys
9. Raseinių užimtumo kambarys
10. Kupiškio užimtumo kambarys
11. Vilniaus rajono užimtumo kambarys
12. Nemenčinės užimtumo kambarys
13. Naujosios Vilnios užimtumo kambarys

Bendrijos struktūra

KAIP PADĖTI BRANGIAM ŽMOGUI, SERGANČIAM PSICHIKOS LIGA

Jūs ne vieniši! Mūsų bendrija dalinasi patirtimi, kaip bendrauti šeimoje, kurios narys serga psichikos liga.

AŠ SERGU PSICHIKOS LIGA

Mėginate susidoroti su nauja diagnoze ir ieškote paramos iš tų, kurie tai jau patyrė?

NORĖČIAU DAUGIAU SUŽINOTI APIE PSICHIKOS LIGAS

Psichikos ligos dažnai klaidingai suprantamos. Tinkamos komunikacijos ir švietimo dėka, mes ketiname tai pakeisti.

Peržiūrėti visus

Plungės sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija „Mūsų atžala“

Kauno klubas CENTRAS

Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos Kelmės skyrius