Seminaras (diskusija) Tauragės rajono savivaldybėje

By kovo 28, 2019Uncategorized @lt

2019 m. kovo mėn. 28 dieną bendrija Tauragės rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriuje organizavo seminarą (apskrito stalo diskusiją) „Psichikos sveikatos priežiūra bendruomenėje: problemos, iššūkiai ir bendradarbiavimo perspektyvos“. Seminare dalyvavo 28 specialistai.

Nuo 2007 m. Bendrija Lietuvos apskrityse organizuoja minėtų seminarų ciklus (apskrito stalo diskusijas) psichikos sveikatos specialistams, savivaldybių darbuotojams ir neįgaliųjų bendrijų atstovams aktualiais psichikos sveikatos priežiūros klausimais. Seminarų tikslas – pristatyti Bendrijos veiklas regionuose, skatinti bendruomeninių paslaugų plėtrą savivaldybėse, siekti glaudaus bendradarbiavimo su Psichikos sveikatos centrais, savivaldybėmis, neįgaliųjų bendruomenių atstovais, gerinant psichikos sveikatos priežiūros sistemą ir didinant neįgaliųjų socialinę integraciją. Seminarų programa sudaryta atsižvelgiant į  Pasaulinės sveikatos organizacijos penkis pagrindinius modernios bendruomeninės psichikos sveikatos priežiūros elementus (farmokoterapija, psichosocialinė reabilitacija, psichoterapija, būsto pagalba, profesinė reabilitacija bei užimtumas.

Organizuojami seminarai (apskrito stalo diskusijos) leidžia plačiau įsigilinti į problemų esmę, išryškina bendruomenėje teikiamų alternatyvių paslaugų naudą neįgaliesiems. Konstruktyvus dalinimasis patirtimi leidžia spręsti įvairias neįgaliųjų socialines, sveikatos priežiūros problemas, skatina institucinį bendradarbiavimą, didina visuomenės informatyvumą savivaldybėse ir stiprina žmogaus teisių apsaugą.

TEISINĖ PSICHOLOGINĖ SOCIALINĖPAGALBA