Mokymai „Smurto artimoje aplinkoje prieš neįgaliuosius prevencija ir galimos pagalbos formos“ Tauragėje ir Elektrėnuose

By balandžio 29, 2022Uncategorized @lt

Š. m.  balandžio mėn. organizuoti 2 mokymai „Smurto artimoje aplinkoje prieš neįgaliuosius prevencija ir galimos pagalbos formos“. Mokymų tikslas – supažindinti visuomenę ir specialistus su įvairiomis smurto artimoje aplinkoje apraiškomis, jo padariniais, teisinėmis pasekmėmis, ugdyti nepakantumą smurtiniam elgesiui. Mažinti smurto apraiškas neįgaliųjų šeimose ir visuomenėje. Informuoti specialistus apie galimas teisines ir psichologines pagalbos formas patyrus smurtą. Ugdyti specialistų, dirbančių su psichosocialinę negalią turinčiais asmenimis bendruomenėje, kompetencijas savireguliacijos, komunikacijos ir elgesio analizės srityje, tobulinti gebėjimus valdyti stresą ir konfliktus, atpažinti ir teisingai vertinti smurto artimoje aplinkoje prieš neįgaliuosius asmenis apraiškas, gerinant paslaugų kokybę:

balandžio mėn. 21 d.  mokymai vyko Tauragėje, dalyvavo 29 asmenys, iš jų 6 neįgalieji

balandžio mėn. 29 d.  mokymai vyko Elektrėnuose, dalyvavo 39 asmenys, iš jų 17 neįgaliųjų.

  

TEISINĖ PSICHOLOGINĖ SOCIALINĖPAGALBA