Mokymai „Smurto artimoje aplinkoje prieš neįgaliuosius prevencija ir galimos pagalbos formos“

By birželio 22, 2022Uncategorized @lt

5 apskrityse organizuoti 6 mokymai „Smurto artimoje aplinkoje prieš neįgaliuosius prevencija ir galimos pagalbos formos“.  Mokymų tikslas – supažindinti visuomenę ir specialistus su įvairiomis smurto artimoje aplinkoje apraiškomis, jo padariniais, teisinėmis pasekmėmis, ugdyti nepakantumą smurtiniam elgesiui. Mažinti smurto apraiškas neįgaliųjų šeimose ir visuomenėje. Informuoti specialistus apie galimas teisines ir psichologines pagalbos formas patyrus smurtą. Ugdyti specialistų, dirbančių su psichosocialinę negalią turinčiais asmenimis bendruomenėje, kompetencijas savireguliacijos, komunikacijos ir elgesio analizės srityje, tobulinti gebėjimus valdyti stresą ir konfliktus, atpažinti ir teisingai vertinti smurto artimoje aplinkoje prieš neįgaliuosius asmenis apraiškas, gerinant paslaugų kokybę:

balandžio mėn. 21 d.  mokymai vyko Tauragėje, dalyvavo 29 asmenys, iš jų 6 neįgalieji

balandžio mėn. 29 d.  mokymai vyko Elektrėnuose, dalyvavo 39 asmenys, iš jų 17 neįgaliųjų.

birželio mėn. 08 d. mokymai vyko Kėdainiuose, dalyvavo 29 asmenys, iš jų 2 neįgalieji.

birželio mėn. 22 d. mokymai vyko Kaišiadoryse, dalyvavo 24 asmenys, iš jų 4 neįgalieji.

rugsėjo mėn. 09 d. mokymai vyko Molėtuose, dalyvavo 15 asmenų, iš jų 2 neįgalieji.

rugsėjo mėn. 16 d. mokymai vyko Lazdijuose, dalyvavo 21 asmuo.

  

  

  

TEISINĖ PSICHOLOGINĖ SOCIALINĖPAGALBA