Kasmetiniai bendruomenėse dirbančių darbuotojų mokymai

By balandžio 30, 2019Uncategorized @lt

2019 m. balandžio mėn. 26-27 d. viešbutyje Green Vilnius Hotel (Pilaitės pr. 20, Vilnius) vyko bendruomenėse dirbančių darbuotojų mokymai, kuriuose dalyvavo 48 asmenys (skyrių pirmininkai, darbuotojai ir kt. specialistai), iš jų 4 neįgalieji.
Pranešimus skaitė:
Psichikos sveikatos priežiūros tendencijos – Ona Davidonienė, VšĮ Vilniaus miesto Psichikos sveikatos centras, skyriaus vedėja;
Neįgaliųjų asmenų įgalinimas bendruomenėje ir psichologinė pagalba šeimai – Rūta Klovaitė, VšĮ Pagalbos ir informacijos šeimai tarnybos psichologė;
Smurtas artimoje aplinkoje prieš moteris – Mintautė Jurkutė, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos, Komunikacijų skyriaus vedėja;
Bendruomeninių socialinių paslaugų plėtra asmenims, turintiems psichikos negalią – Lina Gulbinė, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie SADM Neįgaliųjų, turinčių proto ir (ar) psichikos negalią, ir jų šeimų srities ekspertė;
Geroji praktika socialiniame versle – Tim van Wijk Restorano ,,Pirmas blynas“ direktorius;
Socialinių inovacijų prielaidos socialiniame darbe: VLGN ,,Baltažiedė lelija“ atvejis – Kristina Smirnovaitė, Vilniaus Jono Ivaškevičiaus jaunimo mokykla, socialinė pedagogė;
Neįgaliųjų integracija į darbo rinką (Socialinės įmonės) – Vaidotas Nikžentaitis, Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos vadovas;
Psichikos sveikatos priežiūros sistemos teisinis reglamentavimas – Linas Vinickas, Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos teisininkas;
Lygių galimybių politika – Kristina Smirnovaitė, Vilniaus Jono Ivaškevičiaus jaunimo mokykla, socialinė pedagogė;
Socialinės reabilitacijos neįgaliesiems projektų administravimas ir vykdymas – Algė Nariūnienė, VšĮ Pagalbos ir informacijos šeimai tarnybos direktorė;
Neįgaliųjų užimtumas bendruomenėje – Vaidotas Nikžentaitis, Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos vadovas.

 

 

TEISINĖ PSICHOLOGINĖ SOCIALINĖPAGALBA