Destigmatizacijos kampanija (viešoji diskusija)“Atverk dutis“

By balandžio 20, 2023Uncategorized @lt

Asmenys, turintys psichikos sutrikimų, yra vieni labiausiai stigmatizuojamų grupių visuomenėje. Lietuvoje atliktų sociologinių tyrimų duomenys rodo, kad su tokiais asmenimis mažiausiai norima gyventi kaimynystėje, jie nepageidaujami darbovietėse ir pan. Stigma, ne tik gali pažeisti socialinį asmens identiškumą, bet kaip socialinis atmetimas turi poveikį socialinei sąveikai, darbo galimybėms, savigarbai ir depresijai bei bendrai gyvenimo kokybei. Kampanijos tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į asmens, sergančio psichikos liga, vidinį pasaulį, kasdienybę, iškylančias kliūtis ir galimybes suvaldyti ligą ir siekti užsibrėžtų tikslų. Kampanijos organizuotos:

kovo 30 d. – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriuje. Dalyvavo 57 asmenys, iš jų 4 neįgalieji.

balandžio 20 d.  – Šiaulių rajono savivaldybės Vytauto Vitkausko viešojoje bibliotekoje. Dalyvavo 37 asmenys, iš jų 25 neįgalieji.

     

TEISINĖ PSICHOLOGINĖ SOCIALINĖPAGALBA