Bendruomenėje su neįgaliaisiais dirbančių specialistų vadybos įgūdžių tobulinimo mokymai

By gegužės 19, 2022Uncategorized @lt

Š. m. gegužės 19 d. virtualiai organizuoti Bendruomenėje su neįgaliaisiais dirbančių specialistų vadybos įgūdžių tobulinimo mokymai. Renginio metu buvo aptartos nevyriausybinių organizacijų kūrimo prielaidos, teisinis reglamentavimas, poreikių nustatymas, socialinio darbo specifikacija ir išteklių paieška, veiklos efektyvumo vertinimas. Socialino darbo su tiksline grupe specifika ir psichologiniai aspektai. Siekiant įgyvendinti projekto kiekybinius rodiklius, mokymuose dalyvavo 43 specialistai, dirbantys su neįgaliaisiais bendruomenėse ir administracijos darbuotojų, kas sudarė daugiau kaip 50 proc. visų darbuotojų.

  

TEISINĖ PSICHOLOGINĖ SOCIALINĖPAGALBA