Mokymai ,,Smurto apraiškų artimoje aplinkoje prieš neįgalias moteris ir mergaites prevencija“

By rugpjūčio 27, 2021Uncategorized @lt

Bendrija, vykdydama 2021 m. Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektą, š. m. rugpjūčio mėn. 26 d. Kupiškio raj. savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir bendruomenių skyriaus posėdžių salėje (Gedimino g. 36, Kupiškis) organizavo mokymus ,,Smurto apraiškų artimoje aplinkoje prieš neįgalias moteris ir mergaites prevencija“. Mokymai vyko laikytis visuomenės sveikatos ekspertų rekomendacijų. Mokymų tikslas – mažinti psichologinio ir fizinio smurto artimoje aplinkoje prieš neįgalias moteris ir mergaites apraiškas, supažindinant visuomenę, neįgaliųjų šeimas ir specialistus, dirbančius su asmenimis, turinčiais psichikos sutrikimų bendruomenėje, psichologinio ir fizinio smurto artimoje aplinkoje prevencija, pristatant teisinį reglamentavimą, psichologines ir teisines pagalbos formas patyrus smurtą, krizinių situacijų valdymą ir jų indentifikavimą, neprievartinio bendravimo metodą, neįgaliųjų šeimų patirtį šioje srityje. Mokymuose dalyvavo 77 asmenys (Kupiškio raj. savivaldybės, psichikos sveikatos priežiūros specialistai, socialiniai darbuotojai ir kt.), iš jų 12 neįgaliųjų.

    

   

TEISINĖ PSICHOLOGINĖ SOCIALINĖPAGALBA