2018 M. SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTO 
APRAŠOMOJO POBŪDŽIO ATASKAITA