Bendruomenėse dirbančių darbuotojų mokymai

By gegužės 21, 2021Uncategorized @lt

Bendrija, įgyvendindama 2021 m. Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektą, š. m. gegužės 13, 21 d. nuotoliniu būdu organizavo Bendruomenėse dirbančių specialistų mokymus. Mokymu metu bus aptarti aktualūs strateginio planavimo, NVO teisinio reglamentavimo, specialistų psichikos sveikatos stiprinimo bendruomenėse ir socialinių paslaugų organizavimo savivaldybėse klausimai. Mokymuose dalyvavo 43 specialistai.

TEISINĖ PSICHOLOGINĖ SOCIALINĖPAGALBA